Perustietoa Kiinteistökirjuri-tilikartasta

KIINTEISTÖKIRJURI-tilikartasta on tehty yleiskäyttöinen eli riippumaton kiinteistön omistavan kirjanpitovelvollisen yhtiömuodosta ja käytössä olevasta taloushallintosovelluksesta. Tilikartan tuloslaskelmaosuus perustuu kirjanpitoa koskevien asetusten ns. kiinteistökaavaan. Kaavaa käyttävät kiinteistön hallintaan perustuvan toiminnan harjoittajat. KIINTEISTÖKIRJURI-mallitilikartta on tarkoitettu erityisesti asunto-osakeyhtiöille ja muille keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille. Tilikartassa on myös huomioitu Kirjanpitolautakunnan antamat mm. tuloslaskelman ja taseen esittämistä koskevat mallit edellä mainituille kirjanpitovelvollisille.

Ei-keskinäiset kiinteistöyhtiöt

Ei-keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt eivät voi tilinpäätöksessään käyttää kiinteistökaavaa, mutta ne voivat halutessaan käyttää liikekaavan asemasta Kirjanpitolautakunnan antaman mallin mukaista ns. sovellettua liikekaavaa, jossa tuloslaskelmaa on täydennetty kiinteistökaavan mukaisilla nimikkeillä. Nämä kiinteistöyhtiöt voivat käyttää KIINTEISTÖKIRJURIN tilikarttaa ja raportoida virallisen tuloslaskelman em. Kilan mallin tai normaalin liikekaavan mukaisena.

Kirjausohjeissa käytetään termiä asuntoyhtiö kuvaamaan asunto-osakeyhtiöitä ja niitä keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä, joissa sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia (AOYL) ja termiä kiinteistöyhtiö kuvaamaan niitä kiinteistö-osakeyhtiöitä, jotka eivät ole keskinäisiä yhtiöitä ja joissa yleensä sovelletaan osakeyhtiölakia (OYL). Viime mainituissa kiinteistöosakeyhtiöissä on mahdollista yhtiöjärjestyksessä olevalla määräyksellä soveltaa asunto-osakeyhtiölain tiettyjä kohtia. Kirjanpito- ja tilinpäätöstietojen kannalta usein merkityksellistä on yhtiön keskinäisyys, ts. onko yhtiö keskinäinen vai ei-keskinäinen yhtiö.

Tasetilit 1000-2999

KIINTEISTÖKIRJURIN perustilikartan tasetilit ovat nelinumeroisia. Kirjurituote Oy:n kotisivuilta on saatavissa arvonlisäverotileillä laajennettu tilikarttamalli. Laajennetussa tilikartassa taseeseen on varattu omat tilit pysyviin vastaaviin kuuluvan omaisuuden ja ennakkomaksujen arvonlisäverolliselle käsittelylle.

Tuloslaskelmatilit 3000-9999

KIINTEISTÖKIRJURIN tuloslaskelman tilit ovat tilikartassa nelinumeroisia. Kirjurituote Oy:n kotisivuilta on saatavissa erillisillä arvonlisäverotileillä laajennettu tilikarttamalli. Siinä arvonlisäveron laskentaan vaikuttavat tilit ovat viisinumeroisia.

Tilikartan tilit ja omat alatilit

Tilikartassa on esimerkinomaisia alatilejä mm. pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden tasetileissä. Alatilejä on esimerkikksi tietyn omaisuuslajin lisäys, vähennys ja poistokirjauksia varten. Taloushallinto-ohjelmiston mahdollistaessa näiden seurannan ilman edellä mainittuja erillisiä alatilejä ovat alatilit tarpeettomia.

Mikäli käyttäjä haluaa avata yksityiskohtaisia alatilejä, esimerkiksi kullekin pankkilainalle oman erillisen tilin, on suositeltavaa avata nämä tilit kirjanpito-ohjelman salliessa vähintään viisinumeroisina tileinä tai jos kiinteistöyhtiö on arvonlisäverollinen ja käyttää KIINTEISTÖKIRJURIN viisinumeroista alv-tilikarttaa vähintään kuusinumeroisia tileinä.

Kiinnostuitko? Aloita koekäyttö heti!

Tarjoamme Kirjurituotteen käyttöösi 14 päivän kokeilujakson ajaksi veloituksetta. Kokeilujakson aikana käytössäsi on koko palvelun tietosisältö Liikekirjuri ja Kiinteistökirjuri osioineen. Rekisteröityessäsi koekäyttäjäksi saat palvelun käyttöösi välittömästi!