Kirjurituote-palveluita koskevat käyttöehdot

 

1. Yleistä

Nämä ehdot (Käyttöehdot) koskevat Kirjurituote Oy:n sähköisten Kirjurituote-palveluiden (Palvelu) käyttämistä. Palvelua käyttämällä sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Palvelun käyttäminen on kielletty, ellet hyväksy Käyttöehtoja. Palveluiden osoite on https://web.kirjurituote.fi. Kirjurituote Oy pidättää oikeuden muuttaa Käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutoksesta uutisoidaan Palvelussa. Palvelun käyttäminen Käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä.

2. Käyttäjä, käyttäjätunnus, koekäyttö, varsinainen käyttö ja asiakas

Palvelun Käyttäjä on nimetty henkilö joka käyttää Palvelua. Palvelun käyttäjätunnus on Käyttäjän sähköpostiosoite, jolle Käyttäjä itse asettaa vaatimukset täyttävän salasanan. Käyttäjätunnus on aina henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle. Nämä käyttöehdot koskevat sekä Palvelun määräaikaista koekäyttöä, että varsinaista käyttöä. Palvelun varsinainen käyttö edellyttää maksullisen käyttölisenssin hankintaa ja erillisten sopimusehtojen hyväksymistä. Käyttölisenssin hankkinut organisaatio tai luonnollinen henkilö on jäljempänä Asiakas.

Kirjurituote Oy käsittelee Käyttäjien ja Asiakkaiden henkilötietoja näiden käyttöehtojen ja henkilötietojen käsittelyä koskevan Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

3. Käytön edellytykset

Palvelu toimii kaikilla yleisesti käytössä olevilla asianmukaisesti päivitetyillä selainohjelmilla. Selainohjelman asetuksissa javascript ja evästeet (engl. cookies) tulee olla sallittu.

PDF-tiedostojen avaamista ja lukemista varten tarvitset PDF-lukijan, esimerkiksi Adobe Reader -ohjelman (linkki).

4. Omistusoikeudet ja tekijänoikeudet

Palvelun ja sen sisältämän tietokannan omistaa Kirjurituote Oy, kuitenkin siten että Asiakas omistaa itse palveluun sen käyttämistä varten syöttämänsä lisäinformaation (Asiakkaan aineisto). Kirjurituote Oy:llä ei ole pääsyä Asiakkaan aineistoon ja se poistetaan kokonaisuudessaan Asiakkuuden päättyessä. Mikäli Asiakkaan aineisto halutaan säilyttää palvelun käytön päättyessä, tulee Asiakkaan itse tallentaa se omalle tietovälineelleen tai vaihtoehtoisesti tulostaa ennen palvelun käyttöajan päättymistä.

Palvelu ja sen sisältämä muu kuin Asiakkaan aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa.

Käyttäjällä on oikeus ottaa Palvelusta vähäisiä tekstilainauksia ja käyttää niitä laatimissaan asiakirjoissa hyvän tavan mukaisesti lähteen mainiten. Käyttäjällä ei ole edellä kerrottua laajempaa oikeutta kopioida tai saattaa yleisön saataviin Palvelun sisältöä.

5. Käyttäjän ja Asiakkaan sitoumukset

Käyttäjä ja Asiakas vastaavat rajoituksetta kaikesta Käyttöehtojen ja Sopimusehtojen sekä lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Kirjurituote Oy:lle, muille käyttäjille ja kolmansille aiheuttamastaan vahingosta.

6. Asiakkaan aineisto, tietoturva ja vastuunrajoitus

Asiakas vastaa itse Palvelun avulla toteutetusta oman organisaationsa sisäisestä viestinnästä ja sen lainmukaisuudesta. Henkilötietojen ja ns. arkaluontoisten tietojen sisällyttäminen Asiakkaan aineistoon on kielletty. Selvyyden vuoksi todetaan, että palvelun käyttölisenssien hallintaan syötettävät käyttäjien nimet ja sähköpostiosoitteet eivät ole Asiakkaan aineistoa.

Palveluissa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita.

Kirjurituote Oy tarjoaa Palvelun omien resurssiensa rajoissa mahdollisimman tietoturvallisesti ja huolellisesti toimien. Käyttäjä ja Asiakas ovat tietoisia, etteivät sähköiset Internetissä tarjottavat palvelut koskaan ole täysin tietoturvallisia. Tämän vuoksi Kirjurituote Oy ei anna mitään takuita Palvelun suojauksesta eikä vastaa mistään asiakkaalle tai kolmansille aiheutuneesta vahingosta joka johtuu Asiakaan aineiston joutumisesta vääriin käsiin tai siitä, että Käyttäjän tai Asiakkaan omalle tietojärjestelmälle aiheutuu vahinkoa palvelun käyttämisestä.

Palvelun ylläpitoa varten tarvittavista huoltokatkoksista pyritään uutisoimaan Palvelussa aina etukäteen. Kirjurituote Oy ei vastaa teknisten vikojen aiheuttamista käyttökatkoista palvelussa. Palvelun tietokannat varmuuskopioidaan asianmukaisesti, mutta tämä ei aina takaa mahdollisuutta kaiken Asiakkaan aineiston palauttamiseen.

Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. Palvelua ja siihen sisältyviä tietoja päivitetään jatkuvasti. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan myönnä mitään takuuta palvelun sisällön suhteen eikä vastaa Palvelun tietojen käyttämisestä aiheutuvista vahingoista Käyttäjälle, Asiakkaalle tai kolmannelle.

Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.